Gästis på 80-talet

 Gamla bilder på Sjönevad Gästis.

Detta hände under 2018